Flex forms


Opret og administrer Flex Forms (spørgeskemaer).

Denne side omhandler følgende emner

  • Generel beskrivelse

  • Understøttede HTML kontroller

Nedenstående billede viser listen over spørgeskemaer som den ser ud i administrations modulet.
Spørgeskema oversigt

Opret formular
Nedenstående billede viser felterne ved oprettelse af en formular. Når formularen er oprettet, vil der være flere indstillinger at vælge imellem.
I opret er følgende felter mandatory: Titel, beskrivelse, startdato, slutdato.
Det er muligt at specificere modtager gruppen. Her kan der vælges imellem Bruger, medarbejder, kunde eller leverandør. Eller man kan vælge om det skal være en specifik afdeling der skal have adgang til at besvare. 
Opret spørgeskema

Ansvarlig modtager SMS og email når der er nye svar. Se svar fra brugere direkte fra administrationsmodulet. Styring af modtagere. Vælg medarbejder, bruger/beboer eller firma. Det kan også være en afdeling. 

Mulighed for at vælge følgende svar muligheder som modtageren kan bruge. Enkelt linje Tekstfelt, flerlinjet tekstfelt samt ja/nej svar.
Som vist på nedenstående billede kan man i andet faneblad få vist en liste over de oprettede spørgsmål.
liste over oprettede spørgsmpl til spørgeskemaet

og kigger man på tredje faneblad, får man en oversigt over de besvarelser der er kommet fra brugerne.

Besvarelser på spørgsmål 
og ved at klikke på rediger ikonet, får man adgang til de enkelte besvarelser som ilustreret på nedenstående billede

Siden viser både sørgsmål samt besvarelse. Den ansvarlige for spørgeskemaet, har så mulighed for at slette, genåbne hvis besvarelsen f.eks ikke er korrekt udfyldt eller at gå tilbage til svar oversigten. Hvis svaret genåbnes, vil brugeren/medarbejderen modtage en SMSog/eller en email om at besvarelsen er genåbnet og skal udfyldes igen. Spørgeskemaet fremkommer nu på brugerens liste over ikke færdige besvarelser. 

Fra brugerens menu i toppen af intranettet, kan man vælge "Mine formularer"

Brugeren vil her få vist liste over Åbne, igangværende og lukkede formularer som brugeren har adgang til at få vist ud fra de indstillinger som er sat på formularen.
Liste over medarbejders spørgeskemaer
Som vist på ovenstående billede, har denne bruger et igangværende formular. Og når man klikker på rediger ikonet, vil nedenstående illustration af skærmen blive vist.
Billede af spørgeskema som ikke er fuldt udfyldt
Der er en header på siden, som viser en titel,start og slutdato samt den ansvarlige. Den ansvarlige kan kontaktes enten via SMS eller email. SMS kræver at man har købt en SMS pakke. Men ellers er det bare at udfylde de resterende felter og trykke på enten Afslut eller kladde. Ved afslut sendes der besked til den ansvarlige om, at der er en ny besvarelse i spørgeskemaet som kan læses. Og hvis man trykker på Gem kladde, gemmes formularen og man kan vende tilbage på et senere tidspunkt.

Under fanebladet Besvarede spørgeskemaer, er der en liste over dem der er besvaret. Man kan selvfølgelig åbne hver enkelt for at se det besvarede.
Besvaret spørgeskema åbnet af brugeren
Det eneste brugeren her kan, er at lukke siden igen. Skulle der være behov for ændringer, skal den ansvarlige kontaktes hvorefter denne kan åbne besvarelsen for redigering.

Understøttede HTML kontroller

Flex forms understøtter, som noget nyt, brug af lister.
I typen vælges liste. Herefter skifter siden udseende og der vises et tekst felt samt et tekstarea(tekstfelt med flere linier). Der indtastes en tekst og der trykkes på ok. Herefter tilføjes teksten til linien i det tekstareaet. Man man også slette ved at markere linien med teksten og herefter trykke på slet.
Når listen og alle de andre felter, er som ønsket, kan spørgsmålet oprettes i formularen.

Flex formular beskrivelse af brug af liste kontrol


En anden mulighed som er også er ny, er muligheden for at bruge dato felter. SOm billedet nedenfor viser, kan man ud fra typen vælge datofelt. I formularen vil der så automatisk indsættes et kalender ikon, som brugeren kan vælge en dato ud fra.
Flex forms dato felt kontrol
 
Der ud over kan man naturligvis bruge andre kontroller så som tekstfelt, radiobutton, til ja/nej svar og tekstfelter med flere linier

Om os

Flexintra har leveret IT løsninger siden 2003. Og vores kunder spænder vidt fra Forums for sygeplejersker over jobskabende arbejde for kriminelle til bil leasing branchen

Abonner

Få seneste nyheder og tilbud